İnsan Hakları Eğitimiİnsan Hakları Eğitimi Programı Hakkında

Uluslararası Af Örgütü insan hakları eğitimi ile ilgili faaliyetlerini etkili kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, uluslararası düzeyde 2004 yılından itibaren İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programını başlatmış ve bu amaçla Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Ankara’da bir İnsan Hakları Eğitimi Ofisi oluşturmuştur.

Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitimi’nin amacı kişilerin insan haklarının ne olduğunu, neden korumaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacağını öğrenmelidir. Böylece, insan haklarını (başkalarının haklarını) günlük yaşamlarında ve profesyonel yaşamlarında koruyabilmeleri ve haklarını talep etmeleri konusunda güçlenmiş olurlar.

Uluslararası Af Örgütü’nün İnsan Hakları Eğitimi Programları aşağıdaki programlar kapsamında planlanmaktadır:

1- UAÖ için İHE:

  • UAÖ Gönüllüleri(aktivistleri) için İHE
  • UAÖ Destekçileri için İHE
  • UAÖ Üyeleri/Grupları için İHE
  • Kampanya Bileşeni olarak İHE
  • Kaynak Yaratmanın Bileşeni olarak İHE

2- STK’lar ve İnsan Hakları Savunucuları için İHE

3- Kamu Görevlileri için İHE

4- Özel Sektör Çalışanları için İHE

5- Herkes için İHE

  • İnsan Hakları TV / radyo (online & live broadcasting)
  • İnsan Hakları Okulu
  • İnsan Hakları Yaz Okulları (çocuklar ve gençler için)

İnsan Hakları Eğitimi alanı, Uluslararası Af Örgütü'nün devletlerden fon aldığı istisnai bir alandır. Bu nedenle proje ve programlarımız için hem devlet hem de uluslararası kuruluşların fonlarından yararlanılmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İHE Programı kapsamında 2005 yılından bu yana, farklı kurumların işbirliğiyle ve farklı hedef gruplara yönelik İHE (İnsan Hakları Eğitimi) Çalışmaları yürütmektedir.

ŞU ANDA NE YAPIYORUZ?

•LGBTİlere Yönelik Ayırımcılığın Önlenmesinde Bir Araç Olarak İnsan Hakları Eğitimi Programı

Uluslararası Af Örgütü Norveç Şubesi’nin EEJ Programı kapsamındaki mali desteğiyle yürütülen projenin temel amacı insan hakları eğitimleri yoluyla kadın hareketinin hak mücadelesinin deneyimlerinin LGBTİlere yönelik ayırımcılıkla mücadelede bir kaynak olarak sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin pek çok farklı şehrinden gelen katılımcıları LGBTİlere yönelik ayırımcılıkla mücadele konusunda güçlendiriyoruz. 

Proje kapsamında şimdiye kadar 350 kişi eğitimlere katılmıştır.

Proje kapsamında düzenlenecek eğitimlere 2017 yılı sonuna kadar 200 kişinin katılması ve katılımcılardan en az 20’sinin insan hakları eğiticisi olarak insan hakları alanına kazanırılması hedeflenmektedir.


•İşyerinde Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Kaynaklı Ayırımcılığın Önlenmesinde ve LGBTİlerin Çalışma Hakkınının Desteklenmesinde Bir Araç Olarak İnsan Hakları Eğitimi

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nin İnsan Hakları-Matra Programı kapsamında verdiği finans desteğiyle sürdürülen projenin temel amacı insan hakları eğitimleri yoluyla LGBTİlerin çalışma hakkını desteklemek ve LGBTİ aktivistleri ve sivil alanı ayırımcılıkla mücadele konusunda güçlendirmektir.

Proje kapsamında 2016 yılı boyunca 250 kişi eğitim almış olup, önümüzdeki dönemde projenin yeni fazları faaliyete geçecektir. 

 

 

İLETİŞİM:

İnsan Hakları Eğitimi ve işbirliği talepleriniz için, lütfen, bize ulaşın.

Mehmet Onur Yılmaz
İnsan Hakları Eğitimi Program Koordinatörü
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Phone: +90 (312) 418 83 40
Mobile Phone: +90 (536) 956 64 26
Fax: +90 (312) 418 83 41
E-mail: onur.yilmaz@amnesty.org.tr, ihe@amnesty.org.tr