Dava Gözlem

Dava Gözlem Programı Trial Observation Program
Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ) Dava Gözlem Programı, UAÖ Hollanda ve Türkiye şubelerinin ortak bir çalışması olarak 2005 yılından bu yana devam etmektedir.

Dava gözlem programı kapsamında, Uluslararası Af Örgütü’nün çeşitli şubelerinden gözlemciler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, cezasızlık, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere pek çok konuda, Türkiye’den davaları izleyerek adil yargılanma kriterleri uyarınca raporlama yapmaktadır.
Bu raporlar, Uluslararası Af Örgütü’nün halihazırda yürüttüğü kampanyalarda, kamuoyuyla paylaşılan basın metinlerinde, sosyal medyada ve tematik raporlarda güvenilir veriler olarak kullanılmaktadır.
Amnesty International Trial Observation Program has been ongoing since 2005 as a joint work of Amnesty International the Netherlands and Amnesty International Turkey.
Observers from various Amnesty International sections monitor and report on selected cases mainly focusing on freedom of expression, press freedom, impunity, ban on torture and other ill-treatment as well as freedom of expression, pursuant to the fair trial criteria.
The reports are used as reliable data in campaigns currently being carried out by Amnesty International, in press releases, social maedia shares and in thematic reports.