Venezuela: En az 10 kişi protestolarda öldürüldü

Venezuela’daki protestolarda en az on iki kişinin öldürüldüğü haberleri üzerine bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Amerika Kıtası Direktörü Erika Guevara-Rosas şunları söyledi:

“Haftanın başlangıcından beri Venezuela’da binlerce kişi, ülkeyi saran ağır kurumsal kriz ve insan hakları krizini protesto etmek için sokaklara çıktı. Nicolas Maduro’nun emri altındaki yetkililer çözüm aramak ve protestocuların taleplerini ele almak üzere onlarla diyalog kurmadı. Aksine, protestocuları bastırma polikitalarını uygulasın diye ordu ve polis mensuplarını sokaklara gönderdi.”

“UAÖ, Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı’na bağlı Özel Görev Gücü’nün protestoların bastırılmasına müdahil olduğuna yönelik şikayetler aldı. Protestoların denetim altına alınmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan Özel Görev Gücü, zaten çeşitli durumlarda ölümcül gücü kasti bir şekilde istismar edici ve aşırı kullanmakla suçlanıyor. Bu durum, protestolara katılan insanların hayatını ve bedensel bütünlüğünü ağır tehlike altına sokuyor. Ayrıca, hükümet yanlısı silahlı grupların ülkenin çeşitli yerlerindeki protestoları önlemek için duruma müdahil olduğuna yönelik de çok ciddi şikayetler mevcut.”

“Venezuela’da protesto etmek ölümle eş anlamlı olamaz. İnsan hakları adına meşru taleplerini dile getirenleri susturmak için mermilerin kullanılması, ülkenin son yıllarda karşı karşıya olduğu ağır kurumsal kriz ve insan hakları krizine barışçıl bir çözüm bulmanın imkanını da daha fazla sınırlandırıyor” diyen Guevara-Rosas, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Nicolas Maduro ve Maduro hükümetinin diğer üyeleri, Venezuela’da yaşanan bu yüksek gerilim ve toplumsal çatışma döneminde baskıya son vermeli, tam tersine, kendilerine karşı protesto düzenleyen insanların öncelikle hayatını ve bedensel bütünlüğünü güvence altına almalıdır.”