Uluslararası Af Örgütü'nün yYerel Seçim Adaylarına Çağrısına Destek Veren Partiler

Uluslararası Af Örgütü Türkiye’deki 2014 yerel seçimlerine katılacak olan tüm adaylara ve partilere, kentsel dönüşüm projelerini yürütmeleri durumunda bu projeleri tüm mahalle sakinlerinin insan haklarına saygı gösteren bir şekilde hayata geçirmeleri konusunda kamuoyuna açık bir çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda, Türkiye’de farklı partilerin kontrolünde olan belediyelerin şimdiye kadar yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerinin zorla tahliyelerle sonuçlandığı ve Türkiye’nin taraf olduğu Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’yle belirlenen yeterli barınma hakkına uyumlu uygulamalar konusunda başarısız olunduğu vurgulanıp, yerel yönetime aday olan kişiler ve partilerden seçilmeleri durumunda insan haklarına saygı gösteren projeleri yürütmeleri konusunda garanti vermeleri talep edildi.

Kamuoyuyla paylaşılan metinde Uluslararası Af Örgütü, tüm adaylara ve parti yönetimlerine kendi belediyeleri bünyesinde yürütülen ve yürütülecek olan kentsel dönüşüm projelerinde aşağıdaki standartları taahhüt etmeye çağırdı:

• Kiracılar ve tapusuz evlerde yaşayanlar da dahil olmak üzere, herkese bilgi vermek ve tahliyelerle ilgili tüm seçenekleri birlikte değerlendirmek,

• Eğer en makul seçenek tahliye ise, tahliyelerden etkilenen herkese, tüm tahliye süreçleri, tazminat ve alternatif barınma seçenekleriyle ilgili anlaşılır bir dille ve anlaşılır şekilde doğru bilgi vermek,

• Kararları ve verilen hukuki yardımı sınayabilmek için adli ve idari yollarla ilgili bilgileri sağlamak,

• Etkilenen herkese, dönüşüm projelerine dair “danışma-bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişi süreci”nin sonuçları ve sorunlarına nasıl yaklaşılacağını açıklamak,

• Danışma-bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişi süreci tamamlandıktan sonra, bu durumdan etkilenen herkese; tahliye sebeplerini izah eden, tahliye zamanını ve tarihini, yeniden iskan ve haklarını arama yolları ile ilgili yeterli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapmak,

• Tahliye sonucu hiç kimseyi evsiz ya da diğer insan hakları ihlallerine karşı savunmasız bırakmamak,

• Tahliye tarihinden önce tüm şikayetleri çözüme kavuşturmak ve alternatif barınma seçenekleri sağlamak,

• Alternatif konutlara dair ödeme planları, konumu ve alanı gibi konuların uluslararası standartlarla uyumlu olması,

• Tahliye edilenlerin içinde bulundukları şartların, insan hakları ihlallerine karşı daha da savunmasız kalmamaları için denetlenmesi.

Uluslararası Af Örgütü olarak yaptığımız bu çağrıya desteğini belirten ve taleplerimizi kabul eden partiler belirttiğimiz süre içerisinde bize ulaştı.

Çağrımıza destek veren ve taahhütte bulunan;

Cumhuriyet Halk Partisi’ne,

Demokratik Sol Parti’ye,

Halkların Demokratik Partisi’ne,

Liberal Demokrat Parti’ye

göstermiş oldukları duyarlılık ve insan haklarına saygılı kentsel dönüşüm projeleri yürütmeyi taahhüt etmeleri konusundaki hassasiyet için teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.