Uluslararası Af Örgütü ve RESURJ (Cinsellik ve Üreme Adaletini Gerçekleştirme İttifakı) Ortak Açıklaması

Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu 47. Oturumu: Hükümetler cinsel sağlık ve üreme hakları konusunda sözünü tutmalı

Hükümetler ve Birleşmiş Milletler'e (BM) New York'ta gerçekleşen önemli müzakere süreçlerinde cinsel sağlık ve üreme haklarının korunmasına öncelik verme çağrısında bulunuldu. Bu mesaj BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve hükümet temsilcilerine bu hafta gerçekleşen toplantılarda genç feministlerden oluşan bir birlik olan RESURJ ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty tarafından iletildi.

Gruplar adına bu imza metnini Ban Ki-moon'a teslim eden Shetty, "Dünya çapından 280.000'den fazla insan ve 360 sivil toplum kuruluşu, gençlerin cinsel sağlık ve üreme haklarının korunması ve tanınmasını talep ederek bu metni imzaladı. Dünyanın dört bir yanındaki gençler cinsel sağlık ve üreme hakları bilgisine ve hizmetlerine erişimi talep ediyor. Buna ayrımcılığa maruz kalmadan kapsamlı ve doğru cinsellik eğitimi de dahil. Ve daha da önemlisi, üye devletlerin bu insan haklarını yasalar ve politikalarında güvence altına alması ve genç kadınları ve kızları güvenli bir şekilde haklarını kullanmaları için güçlendirmek dahil" diye konuştu.

İmzaların teslimi, BM'de Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Planı'nın 20 yıllık değerlendirmesi ve gelecekteki uygulanması ile ilgili yoğun müzakereler sırasında gerçekleşti. Muhafazakar devletler ve gruplar 20 yıl önce verdikleri sözleri geri almaya ve cinsel sağlık ve üreme haklarının ICPD'nin devam eden uygulamaları ile 2015 sonrası gündemine eklenmesini engellemeye çabalıyor.

RESURJ'dan Marisa Viana, “Cinsel sağlık ve üreme hakları hala tehdit altında. Dolayısıyla genç insanların -özellikle ağır koşullarda cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı ülkelerdeki genç kadın ve kızların hakları- cinsel sağlık ve üreme haklarını savunan devletlerden gelen güçlü sesleri hem memnuniyetle karşılıyoruz hem de destekliyoruz" dedi.

Uluslararası Af Örgütü ve RESURJ imzaları aynı zamanda Nüfus ve Kalkınma Komisyonu 47. Oturum Başkanı olan Uruguay Elçisi Gonzalo Koncke Pizzorno, BM Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhindawi ve diğer üst düzey yetkililere sunacak.

Neredeyse 20 yıl önce ICPD Eylem Planı'nda verilen sözlere rağmen dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1.8 milyon genç insan hala, hakkı ve ihtiyacı olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine, eğitimine ve bilgisine erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Gelişmekte olan dünyada 15-19 yaş arasındakilerin ölüm sebeplerinin başında, erken hamilelik ve doğum geliyor.

Her gün yaklaşık 3.000 genç insan HIV ile enfekte oluyor, dünya çapında HIV ile yaşayan genç kadınların sayısı, genç erkeklere kıyasla neredeyse iki kat daha fazla. Yine de gelişmekte olan ülkelerde genç erkeklerin sadece yüzde 34'ü HIV ve önlenmesi ile ilgili beş temel soruya cevap verecek bilgiye sahip. Oysa 2010'da bu oranın yüzde 95 olması planlanıyordu.

Her yıl 14 milyon genç kız kendi rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığı için ve istenmeyen hamilelikler sonucunda doğum yapıyor.

Viana, “Sosyal önyargılar ve yerleşmiş ayrımcılık, gençlerin güçlenmesinin, ilerleme ve gelişmenin önündeki en büyük engeller arasında" dedi.

Shetty ise "Kültürel ve dini hassasiyetler cinsel sağlık ve üreme haklarının ihlal edilmesine mazeret olarak gösterilemez. Devletler genç insanların toplulukların, ulusların ve dünyanın şimdisi ve geleceği olduğunun farkında varmalı. Nüfus ve Kalkınma Komisyonu'nda ve 2015 sonrası kalkınma gündeminde gençlerin haklarına öncelik tanınmasının tam zamanı" diye konuştu.