Ortak Açıklama: #KoreBizeGazVerme

Türkiye’de, barışçıl protestolar sırasında toplumsal olaylara müdahale teçhizatı sıklıkla kötüye kullanılıyor. Son günlerde, Güney Kore'den büyük miktarda öldürücülük düzeyi az silahın ihraç edileceğine dair haberleri kaygı ile izliyoruz.

Uluslararası Af Örgütü’nün 15 Aralık 2014 tarihli basın açıklamasında detayları kamuoyuyla paylaşılan sevkiyat, Güney Koreli bir firma tarafından üretilen yaklaşık 1,9 milyon adet biber gazı kartuşu ve gaz bombasından oluşuyor. Sevkiyatın ilk bölümünün 2015'in Ocak ayının ortasında Türkiye hükümetine teslim edilmesi planlanıyor.

İmza kampanyası: #KoreBizeGazVerme

Türkiye’de güvenlik güçlerinin protestolarda biber gazını kötüye kullanma ve protestoculara sıklıkla doğrudan gaz bombası atma konusunda kötü bir sicili bulunuyor. 2013 yılının yaz aylarında gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri sırasında, güvenlik güçleri barışçıl protestoculara yönelik defalarca, kimi zaman ölümcül sonuçları olacak şekilde, aşırı ve keyfi bir biçimde güç kullandı. Yakın mesafeden atılan gaz bombalarının başlarına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan ve 22 yaşındaki Abdullah Cömert’in de aralarında bulunduğu en az dört kişi doğrudan polisin aşırı güç kullanımı sonucu öldü. Bazıları çok ciddi olmak üzere 8000’den fazla kişi yaralandı. Güvenlik güçleri 1 Mayıs 2014'te de Taksim Meydanı yakınlarında barışçıl protestoculara yönelik aşırı güç kullandı.

Türkiye yetkilileri bu tür eylemlerin bir daha yaşanmayacağını güvence altına alıncaya ve güvenlik güçlerinin geçmişte gerçekleştirdiği hak ihlallerine yönelik kapsamlı, tarafsız ve bağımsız soruşturmalar yürüteceğini taahhüt edinceye kadar, ülkeye biber gazı ve diğer öldürücülük düzeyi az silahların sevkiyatı durdurulmalıdır.

Bu sevkiyatı durdurun! #KoreBizeGazVerme

İnsan hakları savunucuları olarak Wassenaar Düzenlemesi'nin katılımcılarından olan Güney Kore yetkililerini, Türkiye’ye bu tür silahların sevkiyatını durdurmaya çağırıyoruz. Sorumluluk sahibi hiçbir hükümet, bu şartlar sağlanana kadar, Türkiye yetkililerine barışçıl protestoları bastırmak amacıyla kullanılan bu araçları sağlamamalıdır.

İMZACILAR:

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Adalet için Hukukçular

Batman Barosu

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Bostonbul Foundation

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Gündem Çocuk Hakları Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsan Hakları Derneği (İHD)

İnsan Hakları Gündemi Derneği 

İstanbul Tabip Odası

İstanbul LGBTT

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL)

Kartal Hukukçular Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

Muğla Barosu

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD)

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Taksim Dayanışması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği

Vicdani Ret Derneği

Yeryüzüne Özgürlük Derneği