ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası

Arka Plan Bilgisi

Ankara Valiliği, internet sitesindeki  19 Kasım 2017 tarihindeki basın duyurusunda “LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından” düzenlenen “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikleri” “süresiz olarak yasakladığını” ilan etti.  Bu sırada Olağanüstü Hal hâlâ yürürlükteydi.

Hukuki Süreç

 • Ertesi gün, LGBTİ+ hakları örgütü KAOS-GL Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yasak kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali istemiyle dava açtı.
  • Ayrıca, yerel mahkeme ara kararlarında yasak kararının yürütmesini durdurmadığı için, KAOS-GL davayı sırayla Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de taşıdı.
  • Yerel mahkeme, 15 Kasım 2018’de davayı reddetti.
 • Dava, bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi'nce 21 Şubat 2018’de karara bağlandı. Kamunun güvenliği ile toplanma özgürlüğü arasında ölçülü bir denge kurulmasının gerekliğini tespit eden mahkeme, gerekçeli kararında Ankara Valiliği’nin böyle bir süresiz yasak kararını Olağanüstü Hal’de bile alamayacağını, provokasyon ihtimali karşısında güvenlik önlemleri almanın mülki idarenin görevi olduğunu belirtti.

(…)temel hak ve özgürlüklerin koşulsuz, belirsiz ve ölçüsüz olarak kısıtlanması sonucunu doğuran dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık, mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.” Bölge İdare Mahkemesi kararından

 • Ankara Valiliği’nin internet sitesine eklemediği yeni bir “süresiz yasak” kararı aldığı ortaya çıktı. Bu karar 3 Ekim 2018’de alınmıştı.
  • Bu karar hakkında da idare mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açıldı.

ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

 • ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması 19 Nisan 2019’da “mahkeme kararıyla Ankara'daki lgbti+ yasağı kaldırıldığını” ve 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün 10 Mayıs 2019’da gerçekleşeceğini duyurdu.
 • ODTÜ Rektörlüğü, okul öğrencilerine “İdari makamlar tarafından 18 Kasım 2017’de duyurulan LGBT etkinliklerine yönelik süresiz yasak kapsamında söz konusu etkinliklere izin verilmeyecektir” ifadelerini içeren bir mail attı.
 • Kolluk güçleri 10 Mayıs 2019’da ODTÜ kampüsüne girdi.
  • ODTÜ kampüsündeki Onur Yürüyüşü’ne yapılan müdahale sonucu 22 öğrenci gözaltına alındı.
 • Öğrencilerin 19’u hakkında düzenlenen iddianamenin Ağustos 2019’da Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle dava süreci başladı.