ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası

Arka Plan Bilgisi

Ankara Valiliği, internet sitesindeki  19 Kasım 2017 tarihindeki basın duyurusunda “LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından” düzenlenen “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikleri” “süresiz olarak yasakladığını” ilan etti.  Bu sırada Olağanüstü Hal hâlâ yürürlükteydi.

Hukuki Süreç

 • Ertesi gün, LGBTİ+ hakları örgütü KAOS-GL Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yasak kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali istemiyle dava açtı.
  • Ayrıca, yerel mahkeme ara kararlarında yasak kararının yürütmesini durdurmadığı için, KAOS-GL davayı sırayla Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de taşıdı.
  • Yerel mahkeme, 15 Kasım 2018’de davayı reddetti.
 • Dava, bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi'nce 21 Şubat 2018’de karara bağlandı. Kamunun güvenliği ile toplanma özgürlüğü arasında ölçülü bir denge kurulmasının gerekliğini tespit eden mahkeme, gerekçeli kararında Ankara Valiliği’nin böyle bir süresiz yasak kararını Olağanüstü Hal’de bile alamayacağını, provokasyon ihtimali karşısında güvenlik önlemleri almanın mülki idarenin görevi olduğunu belirtti.

(…)temel hak ve özgürlüklerin koşulsuz, belirsiz ve ölçüsüz olarak kısıtlanması sonucunu doğuran dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık, mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.” Bölge İdare Mahkemesi kararından

 • Ankara Valiliği’nin internet sitesine eklemediği yeni bir “süresiz yasak” kararı aldığı ortaya çıktı. Bu karar 3 Ekim 2018’de alınmıştı.
  • Bu karar hakkında da idare mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açıldı.

ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

 • ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması 19 Nisan 2019’da “mahkeme kararıyla Ankara'daki lgbti+ yasağı kaldırıldığını” ve 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün 10 Mayıs 2019’da gerçekleşeceğini duyurdu.
 • ODTÜ Rektörlüğü, okul öğrencilerine “İdari makamlar tarafından 18 Kasım 2017’de duyurulan LGBT etkinliklerine yönelik süresiz yasak kapsamında söz konusu etkinliklere izin verilmeyecektir” ifadelerini içeren bir mail attı.
 • Kolluk güçleri 10 Mayıs 2019’da ODTÜ kampüsüne girdi.
  • ODTÜ kampüsündeki Onur Yürüyüşü’ne yapılan müdahale sonucu 22 öğrenci gözaltına alındı.
 • Öğrencilerin 19’u hakkında düzenlenen iddianamenin Ağustos 2019’da Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle dava süreci başladı.

______________________________________

METU LGBTI+ Pride Parade on Trial

 

Background Information

On 19 November 2017, Governorate of Ankara announced on its official website that “all activities such as movie screenings, theatre plays, panels, interviews and exhibitions containing social [BD1] sensitivities [were] indefinitely banned.” At the time, the state of emergency was still in force.

Judicial Process

 • On the very next day, LGBTI+ rights organization KAOS-GL filed a legal challenge against the ban at Ankara 4th Administrative Court, requesting the suspension of execution of the ban and cancellation of the decision.
  • Additionally, because the local court did not suspend the execution of the ban, KAOS-GL brought the case first to the Constitutional Court, and then to the European Court of Human Rights.
  • The local court dismissed the case on 15 November 2018.

 

 • The case was finalized by the Administrative Law Chamber No: 12 of Ankara Regional Administrative Court on 21 February 2018. In its reasoned decision, the court established that there should be a balance of convenience between public security and freedom of assembly; that such a decision for an indefinite ban cannot be made even in the state of emergency; and thereby that it is the task of the civil administration to take security measures in case of a provocation.

 

“in the disputed action, which led to an unconditional, unsubstantiated and excessive restriction of basic rights and liberties, no compliance with law and legal precision is observed” Regional Administrative Court’s decision

 

 • Later, it turned out that Governorate of Ankara had taken another decision for an “indefinite ban” on 3 September 2018, which was not added to the official website.
  • This decision was also appealed in the administrative court, requesting suspension of the execution.

METU LGBTI+ Pride Parade

 • METU LGBTI+ Solidarity announced on 19 April 2019 that “the ban on LGBTI+ [is] lifted by a court decision” and the 9th METU LGBTI+ Pride Parade would take place on 10 May 2019.
 • METU Rectorate sent an email to its students which read as follows: “By virtue of the indefinite ban on all LGBTI events announced by administrative authorities on 18 November 2017, no such event would be permitted.”
 • Police forces entered the METU campus on 10 May 2019
  • During the police intervention in the campus, 22 students were detained.
 • Once the indictment about 19 students was accepted in August 2019 by Ankara 39th Court of First Instance, the prosecution started.