Luceyn serbest bırakıldı ancak henüz özgür değil


İMZACI OLUN

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud

Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud,

Suudi insan hakları savunucusu Luceyn Haslul, Aralık 2020’de Özel Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme cezanın 2 yıl 10 ayını ertelediği ve Haslul’un Mayıs 2018’den beri cezaevinde geçirdiği süreyi toplam cezadan düştüğü için Luceyn Haslul 10 Şubat’ta adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Barışçıl insan hakları çalışmalarıyla bağlantılı asılsız suçlamalarla yargılanan Haslul, kadın haklarını savunduğu ve Suudi Arabistan’daki erkek vasi sistemine son verilmesi çağrısında bulunduğu için “yabancı güçlerle birlikte casusluk yapmak” ve “krallığa karşı komplo kurmak” gerekçeleriyle suçlu bulundu.

Mayıs 2018’de gözaltına alınan Luceyn Haslul, 17 Mayıs 2018’den ilk kez duruşmaya çıktığı 13 Mart 2019’a kadar herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın cezaevinde tutuldu. Tutukluluk süresi boyunca birçok kez uzun sürelerle hücre hapsinde kalmaya zorlandı. Tutukluluğunun ilk üç ayında ailesine veya avukatlarına erişimi olmaksızın tek başına hücre hapsinde tutuldu. Bu süre zarfında işkence, cinsel istismar ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakıldı.

Luceyn Haslul mevcut durumda cezaevi dışında olsa da özgürlüğüne kavuşmuş değil. Adli kontrol şartıyla tahliye edildiği ve beş yıl seyahat yasağı getirildiği için yeniden cezaevine gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca, tutukluluğunun ilk üç ayında işkenceye ve tacize maruz bırakıldığına ilişkin beyanlarıyla ilgili olarak adalete ve hesap verebilirliğe erişimi de halen engelleniyor.

Sizi, yalnızca ifade özgürlüğü hakkını barışçıl biçimde kullandığı için gözaltına alınan ve yargılanan Luceyn Haslul hakkındaki mahkumiyet kararını ve hapis cezasını bozmaya çağırıyorum. Gelecek beş yıl boyunca geçerli olacak yasağı kaldırarak Luceyn Haslul’un dolaşım ve seyahat özgürlüğünü güvence altına almanız ve Haslul’un ebeveynlerine getirilen seyahat yasağını kaldırmanız çağrısında bulunuyorum. Ayrıca, size, Luceyn Haslul’un cezaevinde işkence, taciz ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakıldığına ilişkin beyanlarına yönelik tarafsız ve etkin bir soruşturma yürütülmesini, Haslul’un eksiksiz onarıma erişebilmesini ve bu ihlallerde sorumluluk taşıdığından şüphe edilen herkesin ölüm cezası ihtimali olmaksızın adil bir şekilde yargılanmasını sağlamanız için çağrı yapıyorum. Son olarak, sizi, Luceyn Haslul’un güvenliğini ve tehdit, taciz ve her türlü cezalandırıcı uygulamaya karşı korunmasını sağlamaya ve insan hakları çalışmalarına herhangi bir korkutma veya yargılama söz konusu olmaksızın güvenli bir şekilde devam edebilmesini mümkün kılmaya çağırıyorum.

Saygılarımla,


Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu Luceyn Haslul, hiçbir şekilde adil olmayan bir yargılama sonucunda Aralık 2020’de beş yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum edildikten sonra 10 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Luceyn, kadın hakları çalışmalarıyla bağlantılı suçlamalardan mahkum edildi ve karara itiraz etti. Luceyn'e verilen toplam 5 yıl 8 aylık hapis cezasının, 2 yıl 10 ayı ertelendiği için Luceyn bu süre boyunca adli kontrol hükümlerine tabi olacak ve beş yıl seyahat edemeyecek.

Yetkililere cezanın bozulması ve Luceyn’in tutuklu bulunduğu süre içinde işkenceye maruz bırakıldığına ilişkin beyanlarının etkin biçimde soruşturulması çağrısında bulunuyoruz. Bize katıl!

Ek Bilgi

13 Mart 2019’da Luceyn Haslul, diğer 10 kadın hakları aktivisti ile birlikte Riyad Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya çıkarıldı. Duruşma kapalı görüldü, diplomatların ve gazetecilerin duruşmaya katılması engellendi. Çok sayıda kadın aktivist yabancı basınla, diğer aktivistlerle ve Uluslararası Af Örgütü’nün de aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlarla iletişim kurdukları gerekçesiyle suçlamalarla karşı karşıya. Aktivistlerin bazıları “kadın haklarını savunmak” ve “erkek vasi sistemine son verilmesi için çağrı yapmak” ile de suçlandı.

Mayıs ila Temmuz 2018 arasında gözaltına alınan çok sayıda kadın insan hakları savunucusunun yargılandığı davalar 2020’de devam etti ve hak savunucuları adil olmayan yargılamalar sonucunda hapis cezalarına mahkum edildi. Aylarca süren gecikmeler ve duruşma yapılmaksızın geçen uzun tutukluluk sürelerinin ardından Kasım 2020’de Luceyn Haslul, Nesime el-Seda, Nouf Abdülaziz ve Maya el-Zahrani Riyad Özel Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı duruşmalara çıkarıldı. Ceza Mahkemesi, Luceyn Haslul’un davasını, “yargılama yetkisi dışında” kaldığına hükmederek Aralık 2020’de Özel Ceza Mahkemesi’ne iletti. Özel Ceza Mahkemesi terörle bağlantılı davaları yargılamakta uzmanlaşmıştır ve bu nedenle barışçıl aktivistleri yargılamamalı ve cezalandırmamalıdır.

Suudi Arabistan yetkilileri, kişileri barışçıl ifadeleri ve insan hakları faaliyetleri nedeniyle suçlama olmaksızın keyfi biçimde gözaltına almaya ve yargılamaya devam ediyor. Mayıs 2018’den beri herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın cezaevinde tutulan Suudi Medeni ve Siyasal Haklar Derneği’nin kurucu üyesi, önde gelen insan hakları savunucusu Muhammed el-Bajadi ile barışçıl açıklamaları nedeniyle ölüm cezasıyla karşı karşıya olan reformist din görevlisi Selman El-Avde de bu kişiler arasında yer alıyor.