İspanya: Katalan sivil toplum örgütü liderlerini tutuklu yargılamayı sürdürmek yanlış yönde atılan bir adımdır

Uluslararası Af Örgütü bir açıklama yayımlayarak Katalan Ulusal Birliği (ANC) başkanı Jordi Sanchez ve Omnium Cultural (Kültür Toplamı) derneği başkanı Jordi Cuixart’ın bir İspanyol hâkim tarafından tutuklu yargılanmalarının devamına karar verilmesine ilişkin kaygılarını ifade etti. Sanchez ve Cuixart, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde Barselona’da düzenlenen protestolarla ilgili olarak Ceza Kanunu’nun 544. Maddesi gereğince halkı isyana teşvik etmekle suçlanıyor. Her ikisi de 16 Ekim’de tutuklandı.

Uluslararası Af Örgütü 18 Ekim’de bir açıklama yayımlayarak Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart’ın halkı isyana teşvik etmek gibi ağır bir suçtan kovuşturmaya uğramaları ve tutuklu yargılanmalarının, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına getirilen aşırı sınırlandırmalar olduğunu söyledi. Kurum, yetkililerden bu suçlamayı düşürmeleri ve Sanchez ile Cuixart’ı derhal serbest bırakmaları talebinde bulundu ve bu talebi bugün de tekrarlıyor.

Uluslararası Af Örgütü İspanya Şubesi Direktörü Esteban Beltran, konu hakkında şunları söyledi: “Devletin ifade özgürlüğünün kullanımına ilişkin sınırlamalar getirebileceğini kabul ediyoruz, ancak bu sınırlamalar her zaman orantılı olmalı ve asgari düzeyde müdahaleci bir yöntemle gerçekleştirilmelidir. Bu vakada tutuklu yargılama uygulamasına gitmek orantısızdır ve 3 Kasım’da alınan karar da bu nedenle yanlış yönde atılan bir adımdır.” Orantılılık ilkesi, özellikle de özgürlüğünden mahrum etmekle sonuçlanan cezai yaptırımların çoğunlukla barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına orantısız sınırlamalar oluşturduğu anlamına gelir.

Uluslararası Af Örgütü Sachez ve Cuixart’ın halkı isyana teşvik etmekle suçlanması ile ilgili kaygı duymaya devam ediyor, çünkü çok çeşitli faaliyetleri içerecek şekilde geniş bir ölçekte tanımlanan bu suç, cezaevinde on yıl mahkûmiyet kararıyla sonuçlanabilir.

Uluslararası Af Örgütü, mahkemenin tüm yasal güvencelere uygun davranmasını mümkün kılmak için yasal kovuşturmaları yakından takip ediyor.