2. Duruşma

Davanın ikinci duruşması 20 Mart 2019 günü, Gaziosmanpaşa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, davanın açılmasından sonraki tarihte hazırlanan ve dava ile birleştirilen ikinci iddianamede yer alan sanıkların ilk savunmaları alındı.

Dinlenen bu ikinci gruptaki sanık işçiler de ilk duruşmada savunmalarını sunan işçiler ile aynı yönde; çalışma koşullarının kötülüğü, ağır hijyen sorunları, yasal hakların kullandırılmaması, ücretlerin ödenmemesi gibi bir dizi hak ihlaline karşı tepki amacıyla eyleme katıldıklarını, ihlallerin dayanılmaz boyuta ulaşması karşısında sendikal haklarını kullandıklarını aktardılar.

Avukatlar da yine ilk duruşmadaki gibi, iddianamede ne suçların ne de delillerin kişilerle ilişkilendirilmediği, bireyselleştirilmediği, bu haliyle de torba bir şekilde hazırlanmış yasa ve usule aykırı bir iddianame olduğunu belirterek sanıkların derhal beraatına karar verilmesini talep ettiler.

Bu sırada avukatların talebiyle tüm sanıklara sorulan soru üzerine, işçilerin hepsi kolluktaki ifadeleri sırasında avukat huzurunda savunma yapma haklarının kendilerine hatırlatılmadığını, baskı ve şiddet gördüklerini ve avukatlar ile görüştürülmediklerini beyan etti.

Devamında, tüm sanıklar, her biri hakkında uygulanan haftada 2 gün imza karşılığı adli kontrol tedbirinin iş bulmalarını imkânsız kıldığını, geçimlerini sağlayamadıklarını belirterek tedbirin kaldırılmasını talep etti. Aynı şekilde yurt dışı çıkış yasağının da bazı sanık işçilerin yurt dışında çalışma imkanlarının olduğu belirtilerek kaldırılması talep edildi.

Mahkeme, ara kararında imza karşılığı adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 26 Haziran 2019 günü görülecek.