• Dava Gözlem

Gezi Parkı Hak Savunucuları Davası

Arka Plan Bilgisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 19 Şubat 2019 tarihli iddianamede, profesyonel sivil toplum çalışanı veya aktörü 16 kişi[1] hakkında; en ağırı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren 9 ayrı suçlama kapsamında hapis cezası ile cezalandırılma talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede yer alan suçlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme (TCK Madde 312)
  • Mala Zarar Verme (TCK Madde 151/1)
  • Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikli Hali (TCK Madde 152/1-a, 152/1-f, 152/2-a)
  • Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi (TCK Madde 174)
  • İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme (TCK Madde 153)
  • 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun)
  • Nitelikli Yağma (TCK Madde 149/1-a-c-d)
  • Nitelikli Yaralama (TCK Madde 86/1, 86/3-c, 87/3)
  • 2863 Sayılı Yasaya (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) Muhalefet

olarak sıralanıyor.

İddianamede 746 kişi ise suçlamalar arasındaki “Malvarlığına Karşı Suçlar” ve “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” kapsamında müşteki ve yine dönemin (61. Hükümet Dönemi) Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyeleri de iddianamede mağdur sıfatıyla yer alıyor.

İddianamedeki temel iddiayı ise, 16 kişinin; “Gezi Parkı olayları olarak anılan kalkışma meydana gelmeden çok önce mevcut yönetimi yıkmak amacıyla çeşitli eğitimlerden geçerek uygun ortamı buldukları 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle planlarını devreye soktukları” ve bu yolla mevcut Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye çalıştıkları oluşturuyor.

İddianamede bu 16 kişinin birbirleri ile irtibatlı oldukları ileri sürülüyor ve bu kişiler arasında “gevşek de olsa hiyerarşik ve iş bölümüne dayanan bir ilişkinin bulunduğu, koordineli olarak hareket ettikleri” iddia ediliyor.

Bu doğrultuda iddianamede, sivil itaatsizlik yöntemlerinin kullanıldığı, profesyonel eylemci yetiştirmek maksadıyla gizli ve açık toplantılar ve eğitimler yapıldığı, yurt dışından eğitimciler getirildiği, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yerlerde görevli şahıslarla görüşmeler yapılarak Gezi eylemleriyle ilgili kamuoyu oluşturulması için çalışmalar yapıldığı ve Gezi Parkı eylemlerinin organize edildiği belirtiliyor.

İddianame; atılı suçlamalara dair bir diğer delil olarak Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. faaliyetleri ile diğer dernek, STK ve sivil gruplara Anadolu Kültür A.Ş. tarafından aktarılan banka hesap ve kayıtları ile açık olan fonlar gösteriliyor.

Davanın ilk duruşması 24 Haziran 2019 günü görülecek.

 

[1] Mehmet Osman Kavala, Gökçe Yılmaz Tüylüoğlu, Ali Hakan Altınay, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Handan Meltem Arıkan, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Ayşe Pınar Alabora