5. Duruşma // 5th Hearing

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Boğaziçi Üniversitesi’nden 30 öğrencinin tutuksuz yargılandığı davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki beşinci duruşması, soruşturmanın başlamasının 19. ayında 15 Ekim’de görüldü.  

Duruşma saat 12.30’da, planlanandan bir buçuk saat geç başladı. 

İzleyiciler 

Muhtelif insan hakları örgütlerinden dava gözlemcileri, Barış İçin Akademisyenler davalarında yargılanan bir matematik profesörü ve öğrencilerin aileleri duruşmanın izleyicileri arasındaydı. Ayrıca Avrupa Matematik Cemiyeti’ni temsilen Paris-Sorbonne Üniversitesi Matematik Bölümü’nden Doç. Dr. Adrien Deloro da davayı resmen izledi. 

Sanık öğrencilerden ikisi duruşmaya katıldı. 

Mütalaa 

Savcı, mütalaasını duruşmadan önce mahkeme heyetine yazılı olarak sunmuştu. 

Bilirkişi raporunda öğrencilere yönelik lehteki muhtelif ifadelere rağmen, tüm öğrencilerin “terör örgütü propagandası yapmak” isnadıyla cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada; slogan atmak, pankartın arkasında veya yanında durmak, cep telefonuyla çekim yapmak, protesto amacıyla alkış yapmak, protesto amacıyla alkışlama eylemi yapan grubun içinde olmak, grupla birlikte hareket etmek veya grubun içinde olmak ve diğer grupla siyasi içerikli polemiğe girmek fiilleri suçun maddi unsurları arasında sıralandı. 

Savcının yazılı mütalaayı tekrar ettiğini ifade etmesinin ardından, sekiz savunma avukatı ek süre talep etti. Gözaltı sırasında el konulan materyallerin iadesini talep edildi.  

Avukatlardan biri; yalnızca savunma için değil, iddia makamının da görüşlerini gözden geçirmesi için ek süre talep etti. Buna gerekçe olarak, Anayasa Mahkemesi’nin kamuoyunda Barış İçin Akademisyenler ve Ayşe Öğretmen davaları olarak bilinen davalara dair yakın zamanda verdiği ifade hürriyetinin ihlali yönündeki kararlarını hatırlattı. Ayrıca, hükümetin gündeme getirdiği yargı paketinin, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasının “aşırı zorlanmasına dair” olduğunu belirtti. Bu olguların sürmekte olan davaya etki edebileceğine dikkat çekti. 

Sanık Savunmaları 

Duruşmaya katılan 2 sanık da atılı suçlamaları reddetti. Öğrencilerden biri; protestonun gerçekleştiği güne ait görseller içeren ve kendisine ait olmayan iki dokümanın kendisine aitmiş gibi tutanak altına alındığını ileri sürdü. İlgili dokümanların kendisine ait olmadığının gözaltı tutanağıyla sabit olduğunu ifade etti. 

Karar 

Mahkeme; savunma makamına ek süre verilmesine, el konulan materyallere dair kararın esas hükümle birlikte verilmesine ve duruşmanın 31 Ocak 2020 saat 10.30’a ertelenmesine karar verdi. 
 

***

 

5th Hearing 

 

In what was the 19th month since an investigation was launched, the fifth hearing of a case in which 30 students from Bogazici University are pending trial in Istanbul’s 32nd Heavy Penal Court was held on October 15th. 

The hearing began at 12:30, 30 minutes later than it had been scheduled. 

 

İzleyiciler

Trial observers from a range of human rights organizations, a professor of mathematics who is also tried in the Academics For Peace cases and families of the students were among the audience. 

Two of the suspect students were present in the hearing. 

 

Prosecution’s Legal Opinion  

The prosecutor had already presented his legal opinion to the court prior to the hearing in written form. 

Despite the presence of multifold statements in favour of the students in the expert report, the prosecutor requested punishment for all the students on the charges of “making propaganda for a terrorist organization.” The following acts were referred to as material elements of the crime by the prosecutor:  

  • Shouting slogans 

  • Standing next to the banner 

  • Standing behind the banner 

  • Shooting through the mobile phone 

  • Applauding by the intention of protesting 

  • Being in the group which is applauding by the intention of protest 

  • Moving together with the group & to be in the group 

  • Having a political quarrel with the other group 

Following the prosecutor’s statement repeating the written legal opinion, all eight defence attorneys requested additional time. A return of the materials which were seized during the detainment was also requested. 

One of the defenders requested additional time not only for the defence but also for the prosecution. She rationalized her additional request based on the violation of the freedom of expression verdict by the Constitutional Court in the cases also known as Peace for Academics and Ayşe Teacher. Correspondingly, she adduced that the judicial reform package, which the government recently brought onto the agenda, is actually about “strained interpretations” of the criminal offence of “making propaganda for a terrorist organization.” Consequently, she stressed that these phenomena can possibly influence the ongoing due process. 

 

Suspect Students’ Remarks 

Both of the students attending the hearing rejected the charges. One of them avowed that two of the documents containing visual evidence of the incidence were considered in minutes as though they are found on him, notwithstanding that the documents are not his. He noted the fact that these visuals are not his appended to the record of detainment. 

 

Interim Decision 

The court ruled the following: (1) the defence is granted an extension of time, (2) the decision regarding the return of seized materials will be given along with the decision on the merits and  (3) the next hearing is scheduled for January 31st, 2020, 10:30.