BM’nin 21 Ağustos 2013’te Şam’ın Guta bölgesinde Kimyasal Silah Kullanımı İddiası ile ilgili raporu

Suriye’nin başkenti Şam’ın eteklerinde 21 Ağustos’taki saldırıyı soruşturmakla görevli Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah Kullanımı İddialarını Soruşturma ekibi Pazartesi sunduğu raporda, geniş ölçekte kimyasal silah kullanıldığına dair ikna edici kanıtlar bulduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü kimyasal silah kullanımını mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır. Kimyasal silahlar uluslararası düzeyde yasaklanmıştır ve kullanılmaları savaş suçu niteliğindedir.

Uluslararası hukuk uyarınca suç sayılan durumlar Suriye’de gündelik olarak gerçekleşmektedir. 21 Ağustos saldırıları ve diğer hak ihlalleri ile ilgili hesap verebilirlik için çoktan geç kalınmıştır.

BM’nin yetki alanındaki Suriye Araştırma Komisyonu’na saldırılardan sorumlu olanlarla ilgili daha fazla kanıta ulaşmaları için Suriye’ye derhal ve serbestçe giriş verilmesi çağrımızı yineliyoruz. Komisyon aynı zamanda uluslararası hukuk uyarınca çatışmanın tüm taraflarının gerçekleştirdiği diğer suçları da soruşturma iznine sahip olmalı.

Uluslararası Af Örgütü aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk etme ve Suriye hükümetinin insani yardım için sınırlarını açması konusunda ısrarcı olma çağrısı yapmaktadır. Çatışmanın tüm tarafları ayrım gözetmeksizin ihtiyaç temelinde yardım sağlamaya izin vermeli.