BM: Cinsel istismar raporu anlamlı reformlara yol açıyor

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Kriz Müdahale Danışmanı Joanne Mariner, BM Genel Sekreteri António Guterres'in cinsel sömürü ve istismardan korunma amaçlı özel önlemler hakkındaki yıllık raporuna yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: " BM Genel Sekreteri António Guterres, BM barış gücü ve diğer BM personeli tarafından gerçekleştirilen cinsel istismarın, Birleşmiş Milletler'in itibarını bir bütün olarak lekeleyen acımasız ve affedilmez bir yanlış olduğunu haklı olarak tanıdı. Uluslararası Af Örgütü, bu önemli sorunu daha iyi bir şekilde ele almak için Guterres'in geniş bir reform yelpazesi oluşturma çabasını memnuniyetle karşılamaktadır."

Mariner sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmaları, cezasızlığın cinsel istismarı teşvik eden temel bir sorun olduğuna dair ikna edici. Cinsel şiddet suçlarıyla ilgili cezai sorumluluktan şüphelenilen çok az sayıda BM barış gücü ve diğer BM personeli, suçlarından dolayı cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalmıştır."

"Bu ümit kırıcı gerçek göz önüne alındığında, Genel Sekreter'in, askeri birlikler aleyhindeki iddiaları zamanında soruşturmayan ülkelere finansal yardımın durdurulması ve onun yerine cinsel istismardan sağ kalanlara destek olmak için bir güven fonuna aktarılması önerisini cesaretlendirici buluyoruz. BM Genel Kurulu'nu bu önerinin arkasında durmaya ve üye ülkeleri bunu uygulamaya davet ediyoruz."

"Bununla birlikte, üye devletlerde cinsel istismar vakalarının soruşturulmasını ve yargılanmasını sağlamak için halen yetersiz bir baskı olmasından dolayı endişe duyuyoruz." 

"Uluslararası Af Örgütü, Genel Sekreter tarafından açıklanan, istismar mağdurlarına güç vermeye yönelik yeni bir yönelim de dahil olmak üzere, BM personelinin daha sıkı  güvenlik incelemesine tabi tutulması, mağdurların hakları savunuculuğu için yeni bir hizmetin oluşturulması, cinsel istismar ve sömürünün önlenmesi için bir 'özel protokol' geliştirilmesi, Özel Koordinatör’ün yetkilerinin cinsel sömürü ve istismara karşı BM’nin müdahalelerini iyileştirmek için genişletilmesi, devlet başkanlarını kapsayan bir 'liderlik çemberi'nin kurulması, bu tür istismarların önlenmesi amacıyla tavsiyelerde bulunması için sivil toplum liderlerinden ve uzmanlardan oluşan özel bir danışma kurulunun oluşturulması gibi diğer tedbirleri olumlu olarak değerlendiriyor."

Mariner sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu geniş reform gündeminin gerekli kaynaklar ve siyasi irade ile gerçekleşmesine yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler ve üye devletlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."