AVRUPA DÖNÜM NOKTASINDA

Covid-19 Pandemisine Karşı Önlem Alırken Yetkililerin Yapması ve Yapmaması Gerekenler