8 Mart Feminist Gece Yürüyüşüne Yönelik Yasak Kaldırılmalı

İstanbul Valiliği,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da gerçekleştirilmek istenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne yönelik bir açıklama yayınlayarak “Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması” gerekçesiyle bütün yolların kapatılacağını duyurdu.

Devletler, barışçıl toplanma hakkının kullanılmasını yasalarda olduğu gibi uygulamada da kolaylaştırmakla yükümlüdür. Barışçıl toplanma hakkının kullanılması, Türkiye yasalarına göre hükümet yetkililerinin iznine tabi değildir. Bu hak, Anayasa ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir haktır.

Tüm dünyada kadınların haklarını aramak, sorunlarını, taleplerini ve itirazlarını paylaşmak için her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdikleri barışçıl gösteri ve yürüyüşler, kadınların hak mücadelesinde önemli bir yer teşkil ediyor.  Türkiye’de de kadınlar, hakları için her yıl 8 Mart’ta sokağa çıkarak barışçıl gösteri ve yürüyüş haklarını kullanıyor.

8 Mart Gece Yürüyüşü, kadınların Türkiye’de düzenlediği en kapsamlı etkinliklerden biridir. Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere yönelik baskılar ve son yıllarda artan haksız ve hukuka aykırı yasaklar, kadın hareketinin görünürlüğüne ve mücadelesine zarar veriyor. İstanbul Valiliği, bu ve buna benzer yürüyüşleri yasaklamak yerine, desteklemeli ve gerekli  güvenliği sağlamalıdır. Kadınlar hiçbir endişe duymadan barışçıl protesto hakkını kullanabilmelidir.

Yetkililerin doğru olanı yaparak 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesini sağlamak için hala zamanı var. Bu akşam binlerce kişinin İstanbul’un sokaklarında toplanması bekleniyor. Bu nedenle, Uluslararası Af Örgütü olarak İstanbul Valiliği’ne hiçbir gerekçesi olmayan bu yasağı derhal kaldırma çağrısı yapıyoruz.


Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi