4. Duruşma

Davanın 4. duruşması 16 Temmuz günü görüldü.

Duruşmada dijital inceleme raporunun dosyaya sunulması üzerine, sanık avukatları raporu inceleyerek beyanda bulunmak üzere süre talep ettiler.

Bu nedenle ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşma 15 Ekim tarihine ertelendi.