2020/21 Yıllık Raporu: Dünyada İnsan Haklarının Durumu

149 ülkeyi kapsayan raporumuz ve insan hakları alanındaki küresel eğilimlere ilişkin kapsamlı bir inceleme sunuyor.

Herkesin insan haklarına ulaşabildiği bir dünya için kampanyalar yapıyoruz

Uluslararası Af Örgütü 10 milyondan fazla üye ve destekçisiyle, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan bir küresel harekettir.