2. Duruşma

Davanın ikinci duruşması 20 Mart 2019 günü görüldü.

Duruşmada sanık avukatları davanın ilk duruşmasında, iddianamenin kabulünden hemen sonra, Savcı’nın esas hakkındaki mütalaasını sunmasının açıkça usule aykırı olduğunu ve sanık ile sanık avukatlarının ilk savunmalarının değerlendirilmeden hazırlanmış bir mütalaa olduğunu belirterek bu haliyle kabulünün mümkün olmadığını ifade ettiler. Yine Savcı’nın mütalaasının iddianameyle birebir aynı olduğu, sanık ve savunma makamının dinlenmeden hazırlandığı gerekçeleri ile mütalaanın kabul edilmemesi talep edildi ancak bu talep reddedildi.

Sanık avukatları bu çerçevede Başsavcılığa yaptıkları “Savcının değiştirilmesi” talepli başvurunun sonucunun beklenmesi, Mahkeme’nin gerekli yazışmayı  yapıp bu takebin akıbetinin sorulmasını talep ettiler.

Sanık avukatlarının mütalaanın içeriğine dair yaptığı değerlendirmede; iddianame ve mütalaada yer alan internet sitelerinin 2015 yılından bu yana erişime engelli olduğu, dosyada sanıkların bu siteye VPN veya başka bir yolla girdiklerine dair bir verinin olmadığı, konuyla ilgili BTK’dan bilgi alınabileceği veya bilirkişi görüşü istenmesi talep edildi ancak bu talep de reddedildi.

Sanık avukatları tarafından TTB ve sanıkların dijital verilerinde yer alan fotoğrafların haber sitelerine girildiğinde sistemin otomatik olarak yedeklediği görseller olduğu belirtilerek bu konunun da araştırılması için bilirkişi raporu talep edildi, bu talep de reddedildi.

Mahkeme ara kararında, Savcı’nın değiştirilmesine dair başvurunun akıbeti için Başsavcılıkla yazışma yapılmasına ve esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için sanıklara ve avukatlarına süre verilmesine karar verdi.

Bir sonraki  duruşma 3 Mayıs 2019 günü görülecek.