Haklar İçin Yaz!


Uluslararası Af Örgütü olarak, 200’den fazla ülke ve bölgede, 7 milyondan fazla üyesi, aktivisti ve destekçisi ile birlikte herkesin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tarafından kabul edilen haklarına erişebildiği bir dünya için çalışıyoruz.

İnsan hakkı ihlallerinin sadece hakkı ihlal edilenlerin değil, herkesin sorunu olduğunu savunuyoruz. Araştırmalarımız, raporlarımız ve kampanyalarımız doğrultusunda başlattığımız imza ve mektup kampanyalarıyla, 1961’den bu yana insan hakkı ihlallerini ortaya çıkarıyor, ihlallere karşı mücadele veriyor ve değişim yaratıyoruz.

İmza ve mektup kampanyalarıyla yarattığımız baskı dünya genelinde on binlerce düşünce mahkûmunun serbest bırakılmasını sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. İşkence uygulayanların ortaya çıkarılmasında, insanlığa karşı suç işleyenlerin adalet önüne getirilmesinde, uluslararası silah ticaretinin denetlenmesinde, ölüm cezasının kaldırılmasında ve insan haklarını ihlal eden yasaların kaldırılmasında etkin rol oynamaya devam ediyoruz. Bireylerin hayatlarında değişim yaratıyor, insan haklarına saygı duyulan bir dünyanın inşasına katkıda bulunuyoruz.
 
HaklarİcinYaz.org.tr sitesinde yer alan imza kampanyalarımıza katılın, siz de bu mücadelenin parçası olun.

Kampanyalarımız

Kuruluşumuzdan bu yana önemli insan hakları sorunlarına karşı tüm dünyada kampanyalar yürüttük; yürütüyoruz. Örneğin,

Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, siyasi görüş gibi temellere dayalı ayrımcılıkla mücadele ediyoruz.

Barışçıl düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edenlerin tutuklanmalarına ve mahkûm edilmelerine karşı çıkıyoruz. Tüm devletlerden ifade özgürlüğü hakkını ihlal eden yasaları kaldırılmalarını istiyoruz.

Tüm devletlerden mülteci haklarını güvence altına almalarını talep ediyoruz. Mültecilerin zulme uğrama tehlikesi altında oldukları ülkelerine geri gönderilmelerine karşı çıkıyoruz.

Ölüm cezasına karşı yürüttüğümüz kampanyalar 1977'den bu yana devam ediyor. O yıl bu cezayı kaldırmış ülke sayısı 14 iken, bugün bu sayı 140'a ulaştı. Ölüm cezasını uygulamaya devam eden ülkelerden bu insanlık dışı cezayı kaldırmalarını talep ediyoruz.

Küresel silah ticaretini sınırlayan Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’nın imzalanması için çalışmalar yürüttük. Anlaşmanın 2014'te imzalanmasıyla birlikte tüm devletlerin bu anlaşmayı imzalamaları ve uygulamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Silahlı çatışmalarda sivillere karşı işlenen hak ihlallerini ortaya çıkarıyoruz ve bu ihlallere karşı duruyoruz.

Hükümetleri ve şirketleri, özellikle yoksulluk içerisinde yaşayan bireylerin yeterli barınma hakkı ve sağlığa erişim hakkı gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına saygı duymaya ve hak ihlalleri karşısında hesap vermeye çağırıyoruz.

Tehlike altındaki bireylerin uğradıkları hak ihlallerine son verilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Örneğin, düşünce mahkûmlarının serbest bırakılmasını, adil yargılanmamış bireylerin adalete erişimini, zorla tahliye riski altında olan kişilerin barınma hakkına saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

Bütün insan haklarının herkes tarafından kullanıldığı bir dünya kurana kadar çalışacağız.

Araştırmalarımız ve Raporlarımız

Belirli ülkeler ve temalar üzerine yoğunlaşan uzman ekiplerimiz, insan hakları ihlali bildirimlerini geniş çeşitlilikteki kaynak ve irtibatlara başvurarak ve böylelikle bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek araştırır. Bunu yaparken, insan hakları ihlallerine maruz kalan kişiler ve onların temsilcileri, ihlallerden kurtulanlar ve aileleri, avukatlar ve gazeteciler, mülteciler, diplomatlar, diğer insan hakları örgütleri ve insan hakları savunucuları dâhil birçok kaynaktan bilgi alır. Uluslararası Af Örgütü çoğu vakada, durumu olay yerinde incelemesi için bölgeye araştırmacılarından oluşan bir ekip gönderir. Uluslararası Af Örgütü’nün bir ülkeye resmi erişimi engelleniyorsa, araştırma ekipleri ülke dışındaki yazılı basın bildirilerini, uzmanları, mültecileri, diplomatik temsilcileri ve insan hakları savunucularını içeren bilgi kaynaklarına güvenmek zorunda kalabilir.

Uluslararası Af Örgütü Bağımsız ve Tarafsızdır

Hükümetlerden, siyasi ideolojilerden, ekonomik kazançlardan ve dini inançlardan bağımsız hareket ediyoruz. Hiçbir hükümeti ya da siyasi sistemi desteklemiyoruz ya da bunlara karşı çıkmıyoruz. Hükümetlerden, siyasi partilerden ve devletlerarası kuruluşlardan, insan hakları eğitim projeleri dışında insan hakları ihlallerine karşı yürüttüğümüz araştırma ve kampanya çalışmalarımız için fon kabul etmiyoruz. Maddi kaynaklarımızın yüzde 95’inden fazlasını dünya çapında bulunan üyelerimizin bağışları ve bireysel bağışlar oluşturuyor.

Uluslararası Af Örgütü Etkilidir

Kuruluşumuzdan bu yana, mektup ve imza kampanyalarıyla yarattığımız baskı dünya genelinde on binlerce düşünce mahkûmunun serbest bırakılmasına yardımcı oldu. 20 yıl süren küresel kampanyamız sonucunda, silah ticaretinin denetlenmesini sağlayan Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması 2014’te yürürlüğe girdi. Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını soruşturmaya olanak veren Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulması için 1993 yılında başlattığımız kampanya 2002 yılında Mahkeme’nin kurulmasıyla başarıya ulaştı. On yıllardır işkence uygulayan hükümetleri açığa çıkarıyoruz. İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler’de kabul edilmesi dahil bu konuda birçok kazanımda etkili olduk. Ölüm cezasının kaldırılması için 1977 yılından bu yana kampanyalar yürütüyoruz. O yıl bu cezayı kaldırmış ülke sayısı 14 iken, bugün bu sayı 140’a ulaştı. 2014 yılında Türkiye’de ilk kez mültecilerin hakları ile ilgili bir kanun olan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun çıkarılmasında etkili olduk. Uluslararası Af Örgütü, sizin de desteğinizle, insan haklarına saygı duyulan bir dünya için çalışmaya devam ediyor.