İkinci Dava, 2. Duruşma

Davanın 21 Şubat günü görülen 2. duruşmasında, Ezhel'in avukatı; uyuşturucu veya uyarcı madde kullanımını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu, yargılama konusu şarkıların ise sanat eseri olduğunu ve uyuşturucu kullanımını özendirmek gibi özel bir kastı içermesinin mümkün ve mevcut olmadığını ifade etti.

Ezhel'in avukatı savunmasına şöyle devam etti: "Nasıl ki zamanında Karacoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir."

Mahkeme, duruşma sonunda, suçun maddi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Ezhel'in beraatına karar verdi.

Bu şekilde Ezhel kendisi hakkında aynı suçtan açılan her iki dava da beraat etmiş oldu.