1. Duruşma

Davanın ilk duruşması 20 Kasım günü görüldü.

5 sanıklı davada, öğrenci sanıkların 4’ü talimat mahkemelerinde savunmalarını duruşma gününden önce vermişti.

Öğrencilerden G.K.;

Sosyal medya paylaşımlarıyla örgüt propagandası yaptığına dair suçlamayı kabul etmediğin, adı geçen YDG-H örgütünün ise varlığından haberdar olmadığını aktardı.

Öğrencilerden  F.T.,;

Suç işleme gibi bir kastının olmadığını, (kendisine sorulan soru üzerine) herhangi bir siyasi parti, sendika veya sivil toplum kuruluşlarına üyeliğinin olmadığını, aile ve akrabalarından bildiği kadarıyla herhangi bir örgüt içerisinde faaliyet gösteren herhangi birinin bulunmadığını belirttikten sonra iddianamede yer alan paylaşımlarla ilgili savunmasını sundu.

Öğrencilerden U.D.;

Savunmasında, örgüt propagandası yapmadığını, atılı suçlamayı kabul etmediğini ve Savcılık önündeki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.

Öğrencilerden A.Ş.;

Daha önceki ifadeleri tekrar ettiğini ve esas olarak öğrenciliğine devam etmek istediğini beyan etti.

20 Kasım günü görülen duruşmada ise SEGBİS aracılığıyla bağlanan öğrencilerden S.D. savunmasını sunarak suçlamayı kabul etmediğini, Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğuna inandığını, yaptığı paylaşımların suç olmadığına, fikir hürriyeti kapsamında olduğuna inandığını, propaganda kastı ile paylaşım yapmadığını, o günkü güncel olaylar ile ilgili paylaşımlar yaptığını belirterek beraatını talep etti.

Öğrencilerin müdafii; atılı suçun gerçekleştiğinin kabulü için örgütün şiddet ve cebir içerikli eylemlerinin övülmesinin gerektiğini, bu doğrultuda da açık ve yakın tehlikenin söz konusu olmasının arandığını, bunun AİHM içtihatıyla da sabit olduğunu aktardı.

Mahkeme, ara kararında dosyanın mütalaa için iddia makamına tevdiine karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2019 günü saat 11:30’a erteledi.