Türkiye Şubesi DirektörüUluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörlüğü pozisyonunu İdil Eser yürütmektedir.

İdil Eser lisans düzeyinde İstanbul Üniversitesi'nde İşletme okuduktan sonra, ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programını bitirdi. Bu iki programın arasında Marmara Üniversitesi'nde AB Yüksek Lisans Programı'nın derslerini de tamamladı. Chicago Üniversitesi'nde Rus Tarihi doktorası yaparken, annesinin rahatsızlanması üzerine  Türkiye'ye geri döndü. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladı. TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi kuruluşlarda insan haklarının değişik vecheleri üzerinde raporlar yazma, projeler yürütme, strateji ve program geliştirme imkanı buldu. Sivil Toplum-Kamu İşbirliği (SKIP) projesinde ağ oluşturma uzmanı olarak çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nin halihazırda yürütülen STK Yüksek Lisans Programı'nın pilot projesi  kapsamında sivil toplum kuruluşları çalışanlarına proje bütçesi hazırlama dersleri verdi. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nde (hYd) tekrar çalışmaya başladığında, proje ve stratejik gelişim bölümünde çalışmanın yanısıra, MSF nezdinde hYd temsilciliği görevini de üstlendi. 2 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü olarak göreve başladı.