KargART Söyleşi ve Film Gösterimi: “İnsan Hakları için İlk Adım”

 

KargART Söyleşi ve Film Gösterimi:

 

“İnsan Hakları için İlk Adım”

 

Hazırlayan: Uluslararası Af Örgütü Türkiye

 

Katılımcılar: İletişim eğitmeni Cansu Susam ve insan hakları eğitmeni Can Vodina

 

Film Gösterimi: “İnsan Hakları için İlk Adım” projesi kapsamında çocukların çektiği kısa filmlerden toplam 1 saatlik bir gösterim

 

Tarih: 23 Nisan Cuma, Saat: 19:00

 

İçerik:

“Haklı Televizyon” Projesi Uluslararası Af Örgütü, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20. Yıldönümü’nde, toplumda konuya ilişkin farkındalık oluşmasına katkıda bulunmak, insan haklarını koruma mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.

 

Temel olarak çocukların hakları konusunda söz sahibi olabilmeleri ve katılımlarının sağlanabilmesi için toplumda farkındalık yaratmak hedeflendi. Bu doğrultuda çocuklarla birlikte yapılacak ve her biri beş gün sürecek yaz kampı uygulamalarında, insan hakları ve çocuk hakları temaları çerçevesinde formal olmayan eğitim yöntemleri ve oyunlarla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Yaratıcı sanat atölyelerinin çıktısı olarak kamp sonunda eğitime katılan çocuklar kendi seçtikleri bir konuda (ayrımcılık, eşitlik, farklılıklara saygı, birlikte yaşamak gibi konularda) gruplar haline bir senaryo hazırladı ve bir kısa film çekti. İnsan hakları savunuculuğunu geliştirmeye yönelik bu çalışmalar, haklar konusunda kamuoyunda daha derin bir zeminin oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyor.

 

Temelde iki aşamalı olarak planlan projenin birinci aşamasında Maltepe Bölgesi’ndeki okullarda ÇHS üzerinden öğrencilere insan hakları ve yaz kampı süreci ile bilgi verildi. Çocuklar kendi gönüllü başvuruları sonucu yaz kampına katılımlarını kesinleştirdi. Katılımcı çocukların yaz kampı sürecine hazırlanmaları, çocuklara yönelik hazırlanan kitapçıklar ve kartpostallar, illüstrasyon kitapları gönderilerek sağlandı. İkinci aşamada 1 ay boyunca gönüllülük temelinde 100’e yakın çocukla insan hakları ve film atölyeleri gerçekleştirildi. Projenin ana hedefi “İnsan Hakları İçin İlk Adım: Ben Yapmam” yaz kampı ile çocukların insan hakları ile ilgili görüş ve önerilerini kendi hazırlayacakları kısa filmlerle ifade etmelerini ve toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarına destek olmak hedeflendi. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde gerçekleştirilen yaz kampında, çocuklar 4-5 kişilik gruplar halinde hakların korunması ve güçlendirilmesi konusunda düşünce, deneyim ve önerilerini paylaşarak, birlikte belirledikleri bir tema üzerine bir senaryo geliştirerek, bu çalışmayı filme dönüştürdüler. Senaryo aşamasından filmin çekim ve montaj aşamasına kadar çocukların ürettiği filmlerin sayısı, kamp sonunda 20’ye ulaştı. Eğitime erişimden, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk işçiliği, hakların herkes için ve eşit olduğu gibi pekçok farklı temada üretilen filmlerde çocuklar temel hakların vazgeçilmezliği ve bölünmezliğine dikkat çekiyor. Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşam üzerindeki etkileri ve yaygınlaştırıcı yeri açısından hak temelli yayın politikalarının benimsenmesi büyük önem taşıyor. Çocukların insan hakları ile ilgili bilgilenmeleri ve kendilerini ifade etmeleri, insan haklarının korunduğu demokratik toplum için umut vaat edici niteliktedir.

 

Özellikle son 10 yılda çocukların haklarının korunması ve insan haklarının savunulmasında çocukların da birey olarak aktif söz sahibi olması gerektiği yönünde pek çok çalışma yürütüldü. 2009 yılında üniversite, vakıf, sivil toplum örgütleri ve gönüllü eğitmenler biraraya gelerek yürüttüğü bu çalışmada çocukların katkılarını uzun süreçte farklı mecralarda paylaşarak, çalışmayı sürdürmeyi planlıyoruz.

 

Koordinasyon: Uluslararası Af Örgütü Türkiye

 

Proje Ortakları: İstanbul Marmara Eğitim Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi, Gündem Çocuk Derneği, Maltepe Üniversitesi İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Uluslararası Af Örgütü Türkiye

 

Etiketler: Etkinlik , KargART , Söyleşi , Film Gösterimi , İnsan Hakları için İlk Adım